V3:82-83


(Rubrik:) Helsingeland   Berghsiö sochn

Notarum Explicatio

A   Åkeren hemman    4
    Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt timmer-
    swedie, näffwer och löffskogh: doch
    vppå fäbooskogen Långbooda: Nötorfftigt
    fijske i Gränsiön. Sqwalteqwarn i Bast-
    åss Åån, belägen 1/4 mijl i Norr, går mästedels
    winter och sommar.
    Vtsäde J   B     6 3/8 tunnor   C     6 9/32 tunnor   D   7 19/32 tunnor
    Engh om höö öffwer alt   78 Gillingar
    Vthi denne by ähr mycket fråssnembdt.

                                                                         Vtsäde          Höö
                                                                         Tunnor         Gilling
1   Jon Oluffsson Skatt hemman   6 öresland
B                                                                        1 13/16
C                                                                        1 1/4
D                                                                        ½            }   2 ½
                           noch Jbidem osådt                  1 3/4          }
G                                                                                             6 ½
J Kiern engh   K folio 84                                                          2 ½
J Rödningar Littera A folio 85                                                    ½
J Wäster Tanne Littera d folio 86    åker { C         1
                                                       eng  { D          9/32    }       3
                                                              { F                     }
J Stoora Tanne engen Littera d folio 122                                   3
J Långhboodarna Littera D folio 134                                           2
J Öster Tanne Littera d folio 95                              7/32                       
                                                                                                       6 13/16         20

2   Lars Eriksson Skatthemman   6 öresland
B                                                                             1 13/16
C                                                                             1 13/32
D                                                                             1 1/8     }        3                                                                             
                         noch osådt                                      1 15/32  }
G                                                                                                    7 ½
J Wäster Tanne Littera e folio 86                                13/16                ½
J Kiern engen Littera K folio 84
                                                     4 ½
J Tanne engen Littera e folio 122                                                   3 ½
J Öster Tanne Littera e folio 95                                  11/16            1 ½
J Långboodarna Littera C folio 134
                                             4 ½
J Rödningen Littera B folio 85                                                      1   
                                                                                7 5/16            26                         

                                                                                Vtsäde           Höö 
                                 tt                 öre                        Tunnor          Gilling
3   Oluff Nielsson Ska/hemman    4  
8 penningar
B                                                                                 1 ½
C                                                                                 1 11/16
D                                                                                 1            }   2 ½
         Noch osådt                                                         3/8          }
G                                                                                                   5 ½
    J Kiernengen K folio 84                                                             4
    J Wäster Tanne Littera f folio 86                             9/16             ½
    J Tan[n]e Engen Littera f folio 122                                             1
    J Långhboodarna Littera B folio 134                                          3    
                                                                                  5 1/8            16 ½

                                                  öre
4   Lars Jonsson Skatt hemman 4 : 8 penningar
B                                                                              1 1/4
C                                                                              1 15/16
D                                                                                 11/16    }    2 ½
                Noch osådt                                                 11/16    }
G                                                                                                   4 ½
    J Kien Engen Littera K folio 84                                                  4
     J Wäster Tanne Littera g folio 86                            3/8                ½                   
    J Tanne Engen Littera g folio 122                                                1
    J Långhboodarna Littera A folio 134                                           3  
                                                                                  4 15/16       15 ½

(Karttext:)

På denna sijdan möter Wäster tanne
Fnughwaldz engh
Moojord
Sanck staarwaldz engh
Här möter Wäster Tanne
Leermylla
Här möter Öster Tanne
Leermylla
Leermylla
Leermylla

Scala ulnarum