V3:86-87


(Rubrik:) Helsingeland         Berghsiö sochn

Notarum Explicatio

A   Wäster Tanne hemman   3
    Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt timmer-
    swedie- näffwer och löffskogh: doch
    på booskogen:   nötorfftigt fijske i Gränsiön
    Sqwalteqwarn i Bastååsåån går mäste-
    dels winter och sommar.
    Vtsäde J   B   6 5/8 tunna   C   5 17/32 tunnor   D   5 31/32 tunnor
    Engh om höö offwer1 alt   62 ½ Gillingar
    Denne by är och fråssnämbd.

                                                                                              Vtsäde           höö
                                                       öre                                  Tunnor         Gilling 
1    Swen Hansson Skatthemman    6   2 penningar
B                                                                                             2 1/8
C                                                                                             1 25/32
D                                                                                                 9/16   }        3
       Noch osådt                                                                           7/8    }
F                                                                                                                   6 ½
    J Rulle engen Littera K folio 88                                                                 10
    J Öster Tanne Littera a folio 95                                                 ½               1
    J Låckan engh Littera a folio 96                                                                   ½
    J Tanne engen Littera a folio 122                                                               1 ½
                                                                                                  5 27/32          22 ½

                                                          öre    penningar
2    Peder Gyntesson Skatthemman    6      14 penningar
B                                                                                                2 1/4
C                                                                            1 13/16
D                                                                                               1 25/32    }      6
       Noch osådt                                                                              ½      }
E                                                                                                                    8 ½
F                                                                                                                    3
    J Tanne engen Littera b folio 122                                                               2 ½  
                                                                                                 6 21/32          20

                                                          öre      pennningar
3    Erich Andersson Skatthemman    5     17 penningar
B                                                                                                2 1/4
C                                                                                                1 15/16
D                                                                                                   3/4        }    2
       Noch Jbidem osådt                                                              1 ½         }                                                                 
E                                                                                                                     5
F                                                                                                                     8
    J Rulle engen Littera L folio 88                                                                    2
    J Tanne engen Littera C folio 122                                                                3 
                                                                                                    6 7/16          20

(Vänstra spalten:)                                                                                                  
Vtbyars ägor                                                                             Vtsäde           Höö
                                                                                                 Tunnor         Gillingar
d   Numero 1 i Åkeren folio 82 i   {A                                      A   1      }            3
                                                    { B                                        i    9/32  }            
e   Numero 2 Jbidem                                                                     13/16               ½      
f   Numero 3 Jbidem                                                                      9/16                ½
g   Numero 4 Jbidem folio 82                                                        3/8                  ½

(Karttext:)

Tanne kiernen
Her möter vtmarken
Sank staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Qweckleera
Leermylla
Hårdwaldz engh
Här möter Åkeren
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Skiön leermylla
Staarwaldz engh
Här möter Tanne engen

Scala ulnarum

1 Egentligen öffwer