V3:88


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                              Höö   
                                                            Gillingh
A   Rulle engen
K Engh till Numero 1 i Wäster Tanne
    folio 86  om                                          10
L Till Numero 3 Jbidem                             2 
                                                 Summa    12

(Karttext:)

Här möter Ååssengen
Måsswaldz engh
Måssigh hårdwaldz engh
Här möter Kiernengen
Sanck staarwaldz eng
Staarwaldz engh
Tanne Kiernen