V3:89

(Rubrik:) Berghsiö sochn

Explicatio Notarum

1   Bååle Skatthemman   11 1/4 öresland
    Hafwer nötorfftigh vtmarck, och timmer-
    skogh, ringa swidie- näffwer- och löff-
    skogh. Nötorfftigt fijske i Kyrckesiön.
    Sqwalteqwarn i Kyrckeån Littera -   folio -  går mä-
    stedels winter och sommar.
                                                                            Vtsäde            Höö
                                                                             tunnor            Gillingh
B                                                                           4 3/16  
C                                                                          2
H                                                                                                   24
J Höjen vide Littera P folio 90 i   { B                   1 3/16
                                                   { F                       3/4                   2
J Kijtte Littera D folio 164                                                             4  
På Tröstens holmen Littera k folio 105                                           2  
                                                                            8 1/8                   32

(Högra spalten:)
                                                                                                    Höö
        Uthbyers ägor                                                                     
Gilling 
I    Jon Oluffsson Numero 3 i Biåstad folio 118                               1/4                                
K   Mårten Ericksson Numero 3 i Höjen folio 90                         2                                                                
L   Numero 2 Jbidem folio 90                                                      2
M   Numero 1 Jbidem                                                                 1 ½
Q   Hans Ericksson Numero 4 i Wadi folio 110                              ½

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Leermylla
Leerjord
Här möter Höjen
Leerjord
Leermylla
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldzengh
Hårdwald
Kyrckesiön
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum