V3:90-91


(Rubrik:) Helsingelandh      Berghsiö sochn

Notarum Explicatio

A   Höjen hemman    3
    Hafwa nötorfftigh vtmarck, ringa tim-
    mer-, swidie- näffwer- och löffskogh.
    Nötorfftigt fijske i Kyrkesion, sqwalteqwarn
    i Biåstad strömmen Littera  -  folio -  går mästedels
    winter och sommar.
    Vtsäde   J    B   8 15/16 tunnor   C   8 5/16 tunnor    D    3 1/4 tunnor
    J   F   3 5/12 tunnor   Höö öffwer alt   71 ½ Gillingar

                                                                                      Vtsäde            Höö
                                                                                      Tunnor            Gilling  
1   Jon Pedersson Skatthemman   8 1/4  öresland
B                                                                                       3 ½
C                                                                                       3 3/4
D                                                                                         13/16             9
F                                                                                          5/16             12 ½
G                                                                                                             1
    Wid Bååle Littera M folio 89                                                               1 ½
    J Djupe engen Littera B folio 136                                                        3
    J Vlffwansmyran Littera b folio 113                                                     1 ½
    Humblegård doch onyttigh
    På Tröstens holmen Littera f  folio 105                                                 1
    J Kyrkebyn Åker N folio 106                                          9/32                              
                                                                                                                      8  21/32          29 ½

2   Anders Erichsson skatthemman    4 ½ öresland
B                                                                                       2 3/16
C                                                                                       1 11/16
D                                                                                           9/16    }         2
       noch Jbidem osådt                                                           3/8    }                            
F                                                                                        1 1/4                6
G                                                                                                               ½

    Wid Bååle Littera L folio 89
                                                                2
    J Djupe engen Littera C folio 136                                                        4
    J Vlffwansmyran Littera C folio 113                                                     ½
    J Långhboodarna Littera D folio 129                                                      2
   På Tröstens holmen Littera g folio 105                                                   1/16
    Humblegard om      200 stenger
    J Kyrkebyn Åker Littera P folio 106                                   7/32                          
                                                                                                                            6 9/32       17 1/16

(Högra spalten:)
                                                                                        Vtsäde               Höö
                                                                                        tunnor            Gillingh
3   Mårten Erichsson Skatthemman 8 ½ öresland
B                                                                                       3 1/4
C                                                                                      2 7/8
D                                                                                         3/16    }            6
          noch osådt Jbidem                                                  1 5/16    }
F                                                                                       1 19/32              12
G                                                                                                                2
   
Wid Båle Littera K folio 89                                                                    2
    J Djupengen Littera A folio 136                                                              1
    J Vlffwansmyran Littera a folio 113                                                         3
    Humblegård om         200 stenger
    På Tröstens holmen Littera folio 105                                                   1/4
    Åker i Kyrkebyn Littera M folio 106                                 5/16                             
                                                                                                                         9 17/32          26 1/4

P   Ägor till Bååle folio 89
B                                                                                       1 3/16
F                                                                                          3/4                2

R   Engetegher Littera - Numero 1 och 4 i Tröö-
    steen folio 102                                                                                       ½
S   Till Numero 7 i Kyrkebyn folio 106                                                      2
T   Till Numero 4 Jbidem folio 106                                                            1
V   Till Numero 2 Jbidem                                                                           1/4


(Text på kartbladet:)
            
Leerjord
Här möter Kyrkebyns åkergierde
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz engh
Här möter vtmarken
Leerjord
Kyrkesiön
Här möter Båle
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum