V3:92


(Rubrik:) Helsingeland

Explicatio Notarum

A   Hulte hemman       2
Hafwa nötorfftigh  /vtmarck/  sampt och timmerskogh
ringa swidie- näffwer och löffskogh.
nötorfftigt fijske i Biåstad- eller Eljered siön.
Sqwalteqwarn Littera  a.   b. går hööst och wår.
Vtsäde J    B 6 tunnor   i C   5 15/16 tunna   i D   6 13/16 tunna
Höö öffwer alt    om    44 ½ Gillingar

                                                                                        Vtsäde           Höö
                                                       öre                            Tunnor          Gilling
1   Nielss Oluffsson   Skatthemman   5  : 18 pen[n]ingar
B                                                                                          3
C                                                                                          2 31/32
D                                                                                          1 17/32   }      20
                noch Jbidem osådt                                                 2          }                                                
E                                                                                                              1
    Wid Bölesiön Littera H folio 156                                         9/16            1 3/4

(Högra spalten:)
   
                                                                                          Vtsäde                Höö
                                                                                           tunnor               Gilling
Wid Biåstad Littera -  folio -                                                                              1/4
Humblegård om           200 stenger                                   __________________ 
                                                                                           9 15/16                 23
                                  öre
2   Jon Larsson Skatthemman   5 : 18 penningar
äe lijka stort med Numero 1 i alla
lägenheeter, både närby och fierran.

(Karttext:)

Här möter Biåstad
Här möter Biåstad
Moojord
Leermylla
Hårdwaldz engh
moojord
Leermylla
Här möter vtmarcken
Leerjord
Mååsswaldz engh
Leermylla
Leermylla
Hårdwaldz engh