V3:94-95


(Rubrik:) Helsingeland      Berghsiö sochn

Explicatio Notarum

A   Öster Tanne hemman      3
Haffwa nötorfftigh vtmarck, sampt tim-
mer-, swidie- näffwer och löffskogh. Nö-
torfftigt fijskee i Orsiön och Reensiön.
Sqwalteqwarn i Bastååss åån, går winter
och sommar, såsom och 2 beckeqwarnar
Littera a och b här hemma, gåå höst och wåår,
och eljest när flood är.
Vtsäde i B   9 1/4 tunnor   i C   5 15/16 tunna    j D   6 1/16 tunna
Höö öfwer alt, Till heela byen   60 Gilling
Vthi offwanbenemte by är mycket fråssnembdt.
                                                                              
                                                         öre   penningar       Vtsäde          Höö
1   Elias Siffredsson skatthemman      10 :  14                    tunnor         Gilling
B                                                                                         2 3/4
C                                                                                         2 ½
D                                                                                         1 3/8       }   12
       noch Jbidem osådt                                                         2 3/16     }
H                                                                                                             4 
J Tanne låkan Littera L folio 96                                                                5
J Tanne engen Littera k folio 122                                                             4 
                                                                                           8 13/16          25

                                                     öre    penningar 
2   Erick Ericksson skatthemman    6 : 14
B                                                                                          3 5/16
C                                                                                         1 5/8
D                                                                                          11/16    }   10 ½
       noch Jbidem osådt                                                         7/16      }
H                                                                                                            4 ½
J Tanne låckan L folio 96                                                                         2
J Tanne engen Littera i folio 122                                                              3  
                                                                                              5 1/16       20
                                                   öre  
3   Lars Andersson skatthemman  4 : 14 penningar
B                                                                                           3 3/16
C                                                                                           1 13/16
D                                                                                               7/8    }   6 ½
       noch osådt                                                                        15/16    }                                                             
H                                                                                                               4 ½
J Tanne lackan L folio 96                                                                           2                                                           
J Tanne engen Littera K folio 122                                                              2   
                                                                                                6 13/16       15
                                                                                    
                                                                                              Vtsäde       Höö
                                                                                              tunnor      Gillingh
a   Till Numero 1 i Wäster Tanne folio 86                                 ½               1
d   Åker till Numero 1 i Åkeren folio 82                                    7/32
e   Till Numero 2 Jbidem folio 82                                             11/16          1 ½
x   Till Numero 5 i Gamsetter folio 78                                                        1 ½

(Karttext:)

Här möter Åkers ägor
Hårdwaldz engh
moojord
moojord
Här möter vtmarcken
fnughwaldz engh
Leermylla
Staarwaldz engh
Swartmylla
Här möter stoora Tanne Engen
Swartmylla
Staarwaldz engh
Här möter Tanne Låkan
Toofwigh hårdwaldz engh

Scala ulnarum