V3:96


(Rubrik:) Helsingeland

Explicatio Notarum

                                                                     Höö
                                                                   Gilling
L   Tanne Låckan lyder till Öster-
    Tanne.
    Numero 1 i Öster Tanne folio 95                5
    Numero 2 Jbidem                                       2
    Num 3 Jbidem folio 95                                2 
a   Numero 1 i Wäster Tanne folio 86               ½ 
                                                          Summa   9 ½

(Karttext:)

Här möter Berga
Här möter vtmarcken
Hårdwaldz engh
Reen siön
Sanck staar waldz engh och myra