V3:98-99


(Rubrik:)
Helsingeland         Berghsiö sochn

Explicatio Notarum

A   Breåker hemman      3
Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt och
timmer- swedie- och löffskogh, ringa
näffwerskogh. Skiönt fijske i Hanick-
siön. Sqwalteqwarn i Orselåån, såsom och
beckeqwarn hemma i ägorna, som går hööst
och wåår.
Vtsäde J  B   5 15/32 tunnor   i C   6 13/32 tunnor   i D   4 11/32 tunnor
Engh om höö öffwer alt   58 gilling
   
                                                                                      Vtsäde          Höö
                                                                                      tunnor          Gilling
21   Hustru Elin Skatthemman 4 ½ öresland
B                                                                                      1 9/16                                                                     
C                                                                                      1 11/16
D                                                                                          3/4    }      12 
          noch Jbidem osådt                                                     5/16    }
E                                                                                                            2 
                Humblegård om 100 stenger                            ________________  
                                                                                            4 5/16          14

                                                          öre
3   Abraham Jonsson Skatthemman    6 : 20 penningar
B                                                                                          2 1/32
C                                                                                          2 3/32
D                                                                                             3/4    }   17
          noch Jbidem osådt                                                         9/16   }
E                                                                                                            3
     J Diupe engen Littera H folio 136                                                      2
    Humblegård om 200 stenger                                          _______________ 
                                                                                              5 7/16      22

                                                       öre
4   Oluff Pedersson Skatthemman   6 : 10 penningar

B                                                                                          1 7/8
C                                                                        2 5/8
D                                                                                          25/32    }   17
          noch Jbidem osådt                                                      1         }  
E                                                                                           3/16          3
    Humblegård om 200 stenger
    J Berge engen Littera R folio 114                                                      2  
                                                                                            6 15/32       22

(Karttext:)

fnugh waldz engh
Här möter vtmarcken
moojord
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
moojord
Her möter vtmarcken
Leermylla
Sanck staarwaldz engh
Her möter vtmarken
Hårdwaldz engh
Leermylla
Hanick siön
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leermylla
fnughwaldz engh
Leerjord
fnughwaldz engh

Verte folium1

Scala ulnarum

1   No 1 är Ungrick, som beskrivs på sidan 100