V4a:1-2


Notarum Explicatio

A   Spångmyra byenn ähr 14 gårder

B   Pedher Jonssonn    Skatt         6 öre 2 thr1
    Vtsädhe         1 1/4 tunna      höö   2 lass
    Jdem bodelandh i Ramssiöö, och ähr vnder samma
    skat weedh bolebyenn, och finnes folio   16
    Vtssädhe         2 tunnor      höö 24 lass
    Jdem Vthänge i Fänssmyra   höö 6 lass folio 51
    Jdem i Tomptssiöö    folio   50   höö 1 lass
    Af engen noterat med I   folio   3 hoo2 1 lass
    J Öster Ramssiö höö   -
                         Summa   {Åcker   3 1/4 tunna
                                       {Engh      34 ½ lass

C    Matz Erichsson    Skatt        2 öre    6 thr
     Vtssädhe                        2 tönnor    höö 8 lass
    J Låkett   {J Ytreängie höö            3 lass folio 4
                   {åker                             1/4 tunna
                         Summa   {åker   2 1/4 tunnor
                                        {Engh   11 lass

D   Per Oluffssonn Skatt   7 öre 14 thr
    Vtssäde               1 3/8 tunna   höö   3 las
    Jdem bodelandh i Fagerfalla   folio 32
    Vtssäde      1 1/4 tunna   höö   24 lass
    Jdem vthänge i Fänssmyra   höö   6 lass folio 51
    J Ytreängie höö 4 lass folio 4
                         Summa   {åker   2 5/8 tunna
                                        {Ängh   37

E   Önde Erichssonn Skatt         6 öre
    Vtssäde                  1 tunna
    Höö                        3 lass
    Jdem bodelandh i Fagerfalla      folio 32
    Jdem vtänge i Wästansiöö till   2 lass folio   21
    J Fagerfalla   }Vtssäde    1 3/8 tunna      Summa {åker   2 3/8 tunna
                        } höö 24 lass                                  {Engh 33 ½ Lass
    J Mällannänge höö til   3 lass folio 5
    J Yterängie höö    1 ½ lass folio 4

F   Oluff Mån▀onn. Skatt    5 öre    14 thr
    Vtssädhe   1 3/8 tunna   höö 5 lass
    Bodelandh i Strååssiöö   folio 63
    Vtssäde   1 tunna   höö   13 lass
    Vthänge i Fänssmyra till 3 lass folio 51

G   Vtängh som ähr belägenn i Dilssboo sochn
    i Bondeboo höö till    3 lass och lyder till
    Oluff Månssonn       
                                     Summa   Åcker   2 3/8 tunna
                                                    Engh   24 lass

H   Joenn Pederssonn. Skatt   5 öre 17 thr
    Vtssäde            2 tunnor   höö 5 las
    Bodelandh i Moolycka   folio 41
    Vtssäde         7/8 tunna   höö 15 lass
    J Skallmyrewallenn. Engh till   1 lass folio 52
    Vtäng i Tiärna till   2 lass folio 14
    Jtem i Ytreängie höö   3 lass folio 4
                            Summa   {Åcker   2 7/8 tunna
                                           {Engh   26 lass

I   Larss Påffwellsson Skatt 9 öre 14 thr
    Vtssäde   2 ½ tunna höö 6 lass
    Bolandh j Elffwe flio3 54
    Vtssäde    3/4 tunna   höö 28 lass
    Bodelandh j Fänssmyra folio 51
    Vtssäde   1/4 tunna   höö 8 lass
i Andreboda vthsäde
5/8 tunna hö 4 lass folio 39
                         Summa Åker 4 1/8 tunna
                                     Engh 46 lass

K   Erich Larsson   Skatt 7 öre  19 thr
    Vtssäde   4 tunnor   höö 14 lass
    Bodelandh i Allssiöö   folio 64
    Vtssäde   3/4 tunna   höö 16 lass
    af engen not 1 folio 3   höö 1 lass
                      Summa   Åker   4 3/4 tunnor
                                     Engh 31 lass

L   Per Erichssonn Skatt 5 öre 22 thr
    Vtssäde   3 tunnor   hö 10 lass
    Bodelandh i Älffwen folio 54
    J Wessmyre engenn folio 11
    höö         3 lass
                      Summa åker 3 3/4 tunna
                                    Engh 30 lass

M   Joenn Claesson skatt 5 öre 9 thr
    Vtssäde 2 1/4 tunna   höö 6 lass
    Bodelandh i Tomptssiöö folio 50
    Vtssäde 5/8 tunna 12 lass
    J Fämssmyra engh till 9 lass folio 51
    J Ramssiöö engh till 2 lass folio 17
    J Swågänge höö till 7 lass folio 20
                Summa åcker 2 7/8 tunna
                            Engh 36 lass

N   Erich Pederssonn Skatt 6 öre 12 thr
    Vtssäde   3 tunnor höö 10 lass
    Vtiordh i Tiärna   folio 14
    Vtssäde   3/8 tunna   höö 3 lass
    Bodelandh i Norrehafra folio 58
    Vtssäde    1 1/4 tunna   höö 22 lass
    af engen not I folio 3   höö 1 lass
                Summa   Åcker   4 5/8 tunna
                               Engh 36 lass

O   Joenn Joensson Skatt 5 öre    16 thr
    Vtssäde 1 5/8 tunna 5 lass
    Bodelandh i Hästenäs folio 36
    Vtssäde     2 tunnor   höö18 lass
    J Biörssarff höö 6 lass folio 66
    J Tomptessiö höö 3 lass folio 50
    af engen not I folio 3 1 lass
                   Summa {Åker    3 5/8 tunna
                                {Engh   33 lass

P   Wäster Oluff Joensson   Skatt 4 öre 18 thr
    Vtssäde   2 tunnor höö 7 lass
    Bodelandh i Tomptssiö   folio 50
    Vtssäde   ½ tunna   höö 12 lass
   
J Ramssiö eng till 2 lass folio 16
    J Fänssmyra höö 4 lass folio 51
    J Sebbarewallen höö 1 lass folio 55
    af engen not eg? 1 folio 3   höö 2 lass
                      Summa   Åcker   2 ½ tunna
                                     Engh 28 lass

Q   Öster Oluff Joensson Skatt 5 öre    14 thr
    Vtssäde      3 3/4 tunna    höö 12 lass
    Bodelandh i Andreboda   folio 39
    Vtssäde      3/4 tunna   höö 10 lass
    J Fänssmyra   höö   2 ½ lass folio 51
    J Tomptssiöö höö   5 lass folio 50
    J Widmyra åcker   1/4 tunna   folio 3
    och höö ibidem            4 lass
                      Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                  Engh (överstruken siffra)  Lass
                                              33 ½ lass

R   Lyder till Oluff Joensson i Näp-
    pinge         folio   10

S   Påfwell Erichssonn i Kyrckie-
    byenn   folio    10

T   Swartmylla

W   Sand Jordh

(Texten fortsätter till vänster nederdelen sidan 001:)
X   Grundh lerblandat Jordh
Y   Hårdwals Engh
Z   Sanck Måssigh Engh

Anders Matsson äger her i Spångmyra
åcker och ängh hwilcket ähr weedh
hans egen bohleby Noterat
folio 35


(Karttext:)

Rångsiöö

Desse bönder vthi Spångmyra, hafwa ingen mulebet ellä tarfweskogh.
intet fiskewatn weedh sielfwe bohlebyen, vthan wedh sine bode-
landh anderstädes belägen, ther thee och åcker och ängh hafwa

Scala ulnarum


1 Thr står troligen för penningar.
2 D.v.s. höö.
3 D.v.s. folio.