V4a:11

Notarum Explicatio

A   Vthi denna tächt aga1 widh Wissmyra                                             
Joenn Erichssonn i Berga   }            i E
                                         }  folio 8
Per Hemmingsson ibidem   }             i D

B   Rolfängenn lyder till Per Erichsson i Bärga
    folio                        8

C   Wessmyreängen lyder till eftershrefne
bönder
Prästebordet                      folio 10
Hans Joensson Näppinge   folio 9
Oluff Joenssonn ibidem       folio 10
Per Öndesson i Afweholm   folio 38
Oluf Perssonn i Kyrckiebyenn folio 10
Ander Olufssonn ibidem       folio 10
Per Erichsson i Noränge       folio 7
Erich Olufssonn i Tiärna         folio 14
Per Erichsson i Spångmyra    folio 2
Tohmus Månsson i Tåes Gården folio 9
Påfwell Erichssonn i Kyrkebyenn folio10
Lars Persson ibidem   folio 10

D   Råsslängenn äga vnderskrefne bönder
Joenn Anderssonn i Bärga   folio 8
Oluff i Mällanänge       folio 6
Oluff Larssonn i Bärga folio 8

E   Hareboo Ängenn. Äga vnderskrefne
bönder
Prestebordet   folio 10
Oluf Perssonn i Mellanbyn folio 10
Per Erichssonn i Bärga folio 8
Joenn Erichssonn ibidem folio 8
Per Hemmningsson ibidem folio 8
Anderss Persson i Tåssgården folio 9
Hwilckes vtssäde och höö ähr weedh deres
egne bohlebyar infört och Noterat

F   Hårdwalss Engh       G   Sanck Engh

1 D.v.s. äga.