V4a:12

Notarum Explicatio

A   Hestemyrann lyder till Vne
    Pederssonn i Tierna   folio 141
    Lars Perssonn   folio 14

B   Lyder till Anders Jönsson i Tiärna
    folio    14

C   Änghz Ämbne lyder till
    Swän Joenssonn i Järdh
    folio   7
    Påfwell Olufsson i Kyrke-
    byenn   folio 10
    Erich Joensson i Neppinge
    folio 10
    Per Hemmningsson i Bärga folio 8
   
D   Denn dell af Tiernängen lyder
    till:
    Prestebordet folio   10
    Per Hemmningsson i Bärga
    folio      8
    Oluf Pedersson i Mällanänge
    folio   6
    Erich Persson i Spångmyra
    folio   1

    Vne Persson Tierna folio 143
    Anders Jöensson ibidem
    folio   14
   
E   Sochnemyrann lyder till
    Swänn Joensson i Gierde
    folio   7

Hwilckes höö ähr wedh deres
egne bohlebyar infördt och
Noterat

F   Hårdwallss Engh
G   Sanck Engh


(Karttext:)

Scala ulnarum


1 Vne Pederssonn återfinns egentligen på sidan 13,
liksom Lars Persson och B Anders Jönsson.
3 Se under not 1.