V4a:13-14

Notarum Explicatio

A   Tiärna byen

B   Vne Perssonn Skatt    8 öre 8 thr Vtsäde 3 1/4 tunna höö 20 Lass
    Bodelandh i Söder dahla Vtssäde 1/4 tunna höö 8 Lass folio 72
    J Hästemyrann   höö 3 Lass folio 12
                            Summa   Åcker 3 ½ tunna
                                           Engh 31 Lass

C   Lars Olufssonn Skatt 8-   9-    Vtsäde 2 tunnor höö 8 Lass
   
Bodelandh i Österstrååssiöö Vtsäde  1 tunna höö 14 folio 60
                                  Summa  Åcker 3 tunnor
                                                 Engh 22 Lass

D   Erich Olufssonn Skatt 5 /öre/ 21 /penningar/  Vtsäde 1 ½ tunna höö 7 Lass
    Bodelandh i Södredahla Vtsäde 3/8 tunna höö 10 Lass folio 72
    J Swediebooda höö     2 Lass folio 33
    J Nywallenn   höö 2 Lass folio 52
    J Bärga    höö 1 Lass folio 8
    J Wissmyreängen   höö 1 Lass folio 11
                               Summa   Åcker 1 7/8 tunna
                                              Ängh 23 Lass

E   Lars Pederssonn Skatt 10 -   Vtsäde 3 tunnor  höö 10 Lass
    Bodelandh i Alssiöö Vtsäde 3/8 tunna höö 7 Lass folio 64
    J Wester Ramssiöö Vtsäde -   höö 2 Lass folio 19
    J Hestemyran   höö 1 Lass folio 12
    J Öster Ramssiö höö   1 Lass folio 17
                                  Summa   Åcker 3 3/8 tunna
                                                  Höö 21 Lass

F   Anders Jönsson Skatt 10 : 10- Vtsäde 3 tunnor höö 6 Lass
    Bodelandh i Norredahla Vtsäde 1 1/4 tunna 16 Lass folio 73
    J Alssiöö Vtssäde   1/4 tunna höö 10 Lass folio 64
    En vthängh folio 12
    sub littera B   höö 2 Lass
    J Öster ramssiö höö ½ Lass folio 17
                                  Summa Åcker 4 ½ tunna
                                              Engh 34 ½ Lass

G   Erich Andersson Skatt 7 : 10: Vtsäde 2 ½ tunna höö 10 Lass
    Bodelandh i Norredahla Vtsäde 1 1/4 tunna höö 18 Lass folio 73
                                  Summa Åcker 3 3/4 tunna
                                                 Engh    28 Lass

H    Hanss Olufsson Skatt 8 : 23:  Vtsäde 2 tunnor höö 9 Lass
    Bodelandh i Brickan Vtsäde 2 1/8 tunna höö 22 Lass folio 30
    J Rågiälebooda Vtsäde 7/8 tunna höö 10 Lass folio 44
   
J Galssmyra höö   2 Lass folio 28
    J Frijssbooda Vtsäde 1/4 tunna  höö 7 Lass folio 46
    J Ramssiöö   höö 2 Lass folio 19
                         Summa    Åcker 5 1/4 tunna
                                        Engh   52 Lass

Dess eftershrefne bönder ägo jördh1 i Tiärna
ägor
Erich Olufsson i Strååssöö folio 60
Per Joensson i Gierde folio 7
Per Erichsson i Bärga folio 8
Mårten Swänsson i Österlijda folio 27
Anders Olufssonn i Kyrckebyen folio 10
Oluf Nilssonn Yteränga folio 4
Påfwell Olufssonn i Kyrkiobyen folio 10
Joenn Erichsson i Bärga folio 8
Joenn Andersson ibidem folio 8
Ander Persson i Mällanänge folio 6
Erich Perssonn i Spångmyra   2

(Text på sidan 14:)
Joen Persson i Spångmyra folio 1
Mårthen Persson i Mällanänge
folio   6
Lars Persson i Tårssgårdenn
folio   9
Anders Päderssonn ibidem
Per Joenssonn i Wästanssiöö
folio 21
Påfwell Erssonn i Kyrkeby
folio   10
Oluf Persson i Mellanbyen
folio   9
Joenn Erichsson i Näppinge
folio   9
Oluf Joensson ibidem
Erich Joenssonn ibidem
Matz Joensson i Ytheränge
folio   4

Hwilckes höö och vtssäde ähr wed
deres egne bohlebyar införd
och Noterat

Till Tiärna by ähr tarfwe-
skogh och muhlebet till nöd
torften, och intet fijskewatn
I   Sand giörd                K Grun sandgiord
L Gru leriord             M Hårdwalsäng
N   Sanck måssig engh


(Karttext:)

ödestächt duger at opbrukas igenn till ängh
Bärgasiöö

Scala ulnarum
 
1 D.v.s. jordh.