V4a:15

Notarum Explicatio

A   Moo byenn

B   Jöns Erichssonn Skatt 5 : 2- Vtsäde 2 3/4 tunna  hö 34 Lass
   
J Mällanby Vtsäde 1/4 tunna folio 10
    J Swåga tächten   höö 2 Lass   folio 20
    J Mällanänga   höö   1 Lass folio 6
    J Gierde vtsäde    1/4 tunna folio 7
                                        Summa Åker   3 1/4 tunna         
                                                    Engh   37 Lass

C   Ängzlandh till   4 Lass Lyder till Pädher
    Jonsson i Mellanbyen och ähr dersammested
    jnfördt folio            9

Till denne grundh och hårdwalssängh så
mycket her fins och esomoftast skadha
af köldh. Skogh och muhlebet till
nödtorften.


(Karttext:)

måssig ängh