V4a:16

Notarum Explicatio

A   Mellan Ramssiöö byen

B   Oluf Matssonn Skatt    6 öre   21 penningar    Vtsäde 3 tunnor höö 45 Lass
                                                    Summa    Åcker   3 tunnor
                                                                    Engh    45 Lass                                                   

C   Är bodelandh Per Joensson Spångmyra folio   1

D   Oluf Joensson i Spångmyra folio   2

E   Lars Jngemarsson i Wästanssiöö folio   21
Hwilkes höö och vtssäde ähr wedh deres egne bohle-
byar infördt
Till detta hemman ähr godh muhlebet och
tarffweskogh. Litet fiskewatn.
Grundh leer giordh så mycket her finnes
och lijder åhrligen skada af kylldh.

F Hårdwals Engh
G   Sanck måssigh Engh.


(Karttext:)

Ramssiöö

Scala ulnarum