V4a:20

Notarum Explicatio

A   Swågatächtenn lyder1 till efter-
    shrefne bönder
    Erich Nilsson i Wästanssiöö
    folio      21
    Lars Erichsson ibidem   21
    Anders Töresson i Wäster-
    siö folio      21
    Biör<n> Andersson Westanssiöö
    folio   21
    Oluf Larssonn ibidem   21

    Påfwell Olufsson i Kyrke-
    byen folio    10
    Tomas Månsson i Tåes-
    gården folio   9
    Joen Claesson i Spångmy-
    ra folio   2
    Jöns Erichsson i Moo
    folio   15
    Hwilckes höö och <v>tssädhe är
    weedh deras egne bolebyer
    infördt och Noterat

Vthi denna tächt grund
sand giordh så mycket
her finnes och lijder esom
oftast skada af kylldh

B   Hardwalss engh
C   Sanck engh


(Karttext:)

Swåga Ällff
Norre Deelhenn

Scala ulnarum
Scala ulnarum


1 Tre sista bokstäverna är skrivna över raden