V4a:21-22

Notarum Explicatio

A Wästansiöö

B   Biörenn Ander  Skatt 5 öre 19 penningar Vtssade ½ tunna höö 6 Lass
    Bodelandh i Fänssmyra höö 3 Lass folio 51   
    J Kyrckebyes åcker  Vtssäde ½ tunna folio 10
    J Tomptssiöö   höö 2 Lass  folio 50
    J Swåga tächten höö 1 Lass folio 19
                                  Summa Åcker 1 tunna
                                              Engh 12 Lass

C   Joenn Larsson Skatt 4 öre 12 - Vtsäde ½ tunna höö 11 Lass
    Bodelandh i Wästerlijda Vtsäde 2 ½ tunna höö 10 Lass folio 26
    J Kyrckiebyenn Vtssäde 1/4 tunna folio 10
    J Norredaala   höö 4 Lass folio 73
                                  Summa Åcker 3 1/4 tunna
                                              Engh 25 Lass

D   Anders Töressonn Skatt 6 : 22 - Vtsäde 1 1/4 tunna höö 16 Lass
    Bodelandh i Wästerlijda Vtsäde 4 ½ tunna höö 36 Lass folio 26
    J Hällåhssen   höö    3 Lass   folio 55
    Nota Bene Jnräknadh i Wästerlidha
    J Swåga tächten Vtsäde 1/8 tunna
                                       Summa Åcker 5 7/8 tunna
                                                    Engh 55 Lass

E   Anders Persson Skatt 6 : 9  Vtsäde 1 tunna höö 6 Lass
    Bodelandh i Norredala Vtsäde 1 1/4 tunna höö 30 Lass folio 73
    J Kyrckiebyen Vtsäde ½ tunna höö 2 Lass folio 10
    J Södredala höö ½ Lass folio 72
    J Nywallen eng 1 Lass folio 52
                            Summa Åcker 2 3/4 tunna
                                         Engh 39 ½ Lass

F   Oluff Larssonn Skatt 4 : 4  Vtsäde 2 1/4 tunna höö 18 Lass
    Bodelandh i Biörssarf vtsäde 1 1/4 tunna höö 23 Lass folio 66
    J Swågatächten 3/8 tunna   folio 19
                               Summa Åcker 3 7/8 tunna
                                            Engh  41 Lass

G   Per Joenssonn Skatt 9 öre Vtsäde 2 tunna 18 Lass höö
    Bodelandh i Strååssiöö vtsäde 4 ½ tunna höö 27 folio 62
    J Westerlijda höö   2 Lass folio 26
    J Tierna höö   1 Lass folio 14
    J Kyrckiebyn Vtssäde   1/8 tunna folio 10
    höö och vtsäde folio 23 infördt
                                        i suman
                                     Summa Åcker 6 5/8 tunna
                                                  höö 48 Las

H    Erich Nilsson Skatt 8 : 6   Vtsäde 2 1/4 tunna höö 47 Lass
    Bodelandh i Siäråhs vtsäde ½ tunna höö 9 Lass folio 40
    J Länssiöö vtsäde 5/8 tunna höö 4 Lass folio 43
    J Kyrckiebyen vtsäde ½ tunna folio 10
    i Swåga tächten höö 1  Lass folio 19
    höö aff folio 23 infördt i Summan
                         Summa Åcker 3 7/8 tunna
                                     Ängh  61 Lass

I   Lars Jngemarsson Skatt 9 : 6  Vtsäde 2 tunnor  höö 33 Lass
     Bodelandh i Norredahla vtsäde 2 ½ tunna höö 28 Lass folio 73
    J Öster Ramssiöö Vtsäde 1/4 tunna höö 15 Lass folio 17
    J Mellann Ramssiöö    höö 2 Lass folio 16
    J Homo    höö 2 Lass folio 75
    Höö af folio 23 infördt i Summan
                         Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                     Engh 80 Lass

K   Larss Erichssonn Skatt 5 öre Vtsäde 1 ½ Tunna höö 20 Lass
    Bodelandh i Norredaala Vtsäde 1 Tunna höö 12 Lass folio 71
    J Sibberewallen höö   3 Lass folio 55
    J Swåga tächten åker 1/4 tunna
    Höö af folio 23 infördt i Summan
                               Summa Åcker 2 3/41 tunna
                                           Engh 35 Lass

Till denne by ähr nödigh muhlebet tarfweskog
fiskewatn och qwarneställen.
Denne byes åcker lijder vndertijden skada af
kiölldh

Denne vtbyes bönder äga i Westanssiöö
ägor
Oluf Nilsson i Österlijda folio 27
Per Joensson i Mellanbyen folio 9
Joenn Erichssonn i Näppinge folio 9
Jngemar Hemingsson i Kyrckebyn folio 10
Önde Joenssonn i Noreänge folio 7
Per Erichsson ibidem folio 7
Lars Larsson i Mellanbyen folio 9
Önde Erichssonn Spångmyra folio 1
Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres egne
bohlebyer infördt och Noterat

L   Grundh sandjordh
M   Grundh leer giordh
N   Hårdwals Ängh
O   Sanck ängh

( Text på kartbilden:)
Norredeelen

Scala ulnarum1 Ändrat från ½.