V4a:27

Notarum Explicatio

A   Österlijda byenn

B   Ähr bodelandh till Oluf Nilsson i Yteränge
    hwilckes höö och vtssäde ähr weedh bohlebyenn
    infördt folio 4

C   Hans Joensson Skatt 3 : 18   Vtsäde 2 3/4 tunna höö 19 Lass
    J Gåhlsmyra Vtsäde 1/8 tunna höö 8 Lass folio 28
    J Brickann   höö   5 Lass   folio 30
   
höö folio 24 infördt i Summan
                      Summa Åcker 2 7/8 tunna
                                  Ängh  32 Lass

D   Mårthenn Swänsson Skatt  9 : 12   Vtsäde 3 1/8 tunna hö 43 Lass
    J Tiärna Vtsäde 1/8 tunna höö 1 Lass folio 14
    Höö och vtsäde af folio 24 infördt i Summan
    Åcker i Swedieboda ½ tunna folio 34
                                     Summa Åcker 3 3/4 tunna
                                                    Ängh 44 Lass

E    Oluff Nillsson Skatt 4 : 13 -  Vtsäde 2 tunnor höö 23 Lass
    J Westanssiöö vtssäde ½ tunna höö 8 Lass folio 21
    J Nywallenn höö 2 Lass folio 52
    Höö af folio 24 infördt i Summan
                   Summa Åcker 2 ½ Tunna
                                  Ängh 33 Lass

F   Oluf Pederssonn Skatt 10 : 15    Vtsäde 1 3/4 tunna hö 34
    J Afweholm Vtsäde 2 1/4 tunna höö 20 Lass folio 38
                      Summa Åcker 4 tunnor
                                  Änngh 54 Lass

Till denne by ähr godh tarfweskogh
muhlebeett och litet fijskewatn

Desse vtbyas bönder hafwa ägor her
i Österlijda
1   Joenn Pedersson i Wästerlida folio 26
    Oluf Nilsson i Yteränge folio 4
2   Anders Matzsson i Swedenn folio 35

Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres
egne bohlebyar infördt och Noterat

G   Grundh sand giordh
H   Grundh leer giordh
I   Hårdwals engh
K   Sanck ängh

Desse byes ägor lijda vndertijdhenn
skada af kiölldh


(Karttext:)

Swåga ellff