V4a:28

Notarum Explicatio

A   Gåhlsmyra byenn

B   Joenn Olufsson Skatt   4 öre -
    Vtssäde    2 1/4 tunna    höö 16 Las
    J Brickann vtssade   1 tunna höö 15 Lass folio 29
                         Summa Åcker 3 1/4 tunna         
                                     Ängh 31 Lass

C   Anders Larssonn Skatt 4 öre -
    Vtssäde   2 tunnor höö 12 Lass
    J Brickann vtsäde 1 3/4 tunna höö 16 Lass folio 29
                         Summa Åcker 3 3/4 tunna
                                     Ängh 28 Lass

Till denne by ähr godh muhlebeet tarfweskog
och qwarneställe litet fiskewatnn

Desse vtbyas bönder hafwa vthi Gåhls-
myra ägor.
2   Hanss Olufssonn i Tiärna folio 14
3   Oluf Nilsson i Yteränga folio 4
4   Hans Joenssonn i Swedieboda folio 33
5   Hans Jonesson  i Österlida folio 27

Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh
deres egne bohlebyar Noterat

Grundh ler giordh och hårdwals
ängh så mycket her finnes och lider
vndertiden skada af kiölldh.


(Karttext:)

Swåga ellff
Scala ulnarum