V4a:29-30

Notarum Explicatio

A   Brickann ähr bodelandh till efterskrefne bönder

2   Oluf Nilssonn i Yteränga   folio 4
3   Hans Olufssonn Tiärna folio 14
4   Anders Larsson i Gåhlsmyrann folio 28
5   Joenn Olufssonn i Gåhlsmyrann folio 28
6   Hans Joenssonn i Österlida folio 27
7   Joenn Pederssonn i Wästerlijda folio 26

Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres egne bohlebyar
infördh och Noterat

Grundh och swagh san giordh så mycket her finnes
och lider åhrligen stoor skada af kiölldh

Till detta bodelandh ähr muhlebet tarfweskog och qwarnestelle
till nödtorftenn Litet fiskewatnn

8   Hårdwals ängh
9   Små starr ängh


(Karttext:)

Swåga ellff

Scala ulnarum