V4a:3

Notarum Explicatio

A   Widhmyra byn. 2 gårdar

B   Påfwell Joenssonn   skatt   6 öre    12 thr
     Vtssäde                4 tunnor    höö 20 lass
                               Summa   {Åcker   4 tunnor
                                              {Engh 20 lass

Denne bonde haffwer ingen tarfweskog
intet mulebet eller fiskewatn, vthann
hwad han af androm kiöpa skall.

C   Erich Jönssonn Skatt   10 öre    6 thr
    Vtssäde   5 tunnor   höö 28 lass
    Bodelandh i Siäråhs   folio 40
    Vtssäde   1 1/4 tunna    höö   10 lass
                         Summa  Åcker   6 1/4 tunna
                                       Engh 38 lass

D    Lyder till Öster Oluff Jonsson i Spångmyra
    hwilckes höö och vtssäde finnes weedh bohlebyn
    Noterat      folio   2

E   Swartmylla
F   Leerigordh
G   Hårdwalss engh
H   Sanck engh      I   Denne äng lyder till Spång-
                                 myra byen, hwilcket höö
                                 ähr medh bohlbyen Noterat folio 2

Till denne by ähr intet fiskewatn tarfweskog
eller muhlebet. Vthan det som finnes weedh
bodelanden anderstädes belägne.


(Karttext:)

betes hage

Scala ulnarum