V4a:32

Notarum Explicatio

A   Fagerfalla ähr bodelandh till

2   Önde Erichssonn i Spångmyra folio 1
3   Per Olufssonn ibidem   folio 1
Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres egne
bohlebyer infördt och Noterat folio 1

Grundh leerblandat giordh så mycket
her finnes weedh dätta bodelandh och
lider esomoftast skada af kiölldh

4   Hårdwals ängh
5   Tofwigh och måssigh sanck äng

Till detta bodelandh ähr muhlebet och
tarfweskogh till nödtorftenn


(Karttext:)

Scala ulnarum