V4a:33-34

Notarum Explicatio

A  Swedieboda

2   Joenn Pederssonn Skatt 6 : 20   Vtsäde 4 tunnor höö 30 Lass   
    Bodelandh i Alssiöö Vtssäde 3/8 tunna höö 3 Lass folio 64
    J Wästerlida höö 1 Lass folio 26
    J Sweden höö 2 Lass folio 35
                               Summa Åcker   4 3/8 tunna
                                            Ängh 36 Lass

3   Hans Olufssonn Skatt 4 : 12   Vtssäde 2 1/4 tunna höö 18 Lass
    Bodelandh i Norredahla vtsäde 1 1/4 tunna  höö 11 Lass folio 73
                               Summa Åcker 3 ½ tunna
                                            Engh 29 Lass

4   Önde Olufssonn Skatt 4 öre Vtssäde 2 3/8 tunna höö 16 Lass
    Bodelandh i Alssiöö höö 7 Lass folio 64
                               Summa Åcker 2 3/8 tunna
                                            Ängh 23 Lass

5   Per Månssonn Skatt 5 öre Vtsäde 2 1/4 tunna höö 28 Lass
    Bodelandh i Norredahla Vtsäde 5/8 tunna höö 17 Lass folio 73
                                  Summa Åcker 2 7/8 tunna
                                               Ängh 45 Lass

6   Hans Joenssonn Skatt 6 öre 16 penningar Vtsäde 2 1/4 tunna höö 18 Lass
    Bodelandh i Ängebooda Vtsäde 1 1/8 tunna höö 12 Lass folio 69
    J Gålsmyra Vtsäde 1 tunna höö 16 Lass folio 28
    J Norredala 1/8 tunna höö 7 Lass  folio 73
                                  Summa Åker 4 ½ tunna
                                              Engh 53 Lass

Desse vtbyas bondes hafwa vthi Swedieboda ägor
7   Erich Olufssonn i Tiärna folio 13
8   Denna tächt lyder till Mårthen Swänsson i Österlida
    hwilckes höö och vtssädhe ähr weedh silefwe bole-
    byenn infördt och Noterat folio 27

Till denne by ähr hårdwals engh och grundh sand-
blandat giördh så mycket her finnes och lidher
åhrligenn skada af kiölld

Till denne byenn ähr muhlebet och tarfweskog till
nödtorftenn, menn litet fiskewatn


(Karttext:)

Swåga ällff

Scala ulnärum1


1 D.v.s. ulnarum.