V4a:35

Notarum Explicatio

A   Sweedenn

2   Anders Matzsson Skatt 6 öre Vtsäde 1 1/8 tunna höö 16 Lass
    Bodelandh i Frissbooda Vtsäde ½ tunnor höö 10  folio 45
    J Spångmyra vtsäde 1 1/4 tunna höö 2 Lass folio 1
    J Österlida Vtsäde 1/4 tunna höö 1 Lass folio 27
    Höö af folio 24 infördt i summan
                            Summa Åcker 3 1/8 tunna         
                                           Ängh 29 Lass

3   Ähr bodeland till Lars Pedersson i Afweholm
    hwilckes höö och vtsäde ähr wedh siälfwe
    bohlebyen Noterat folio 38

4   Denn ängfiäll lyder till Joen Persson i Swed-
    boda och ähr höet weedh hans bohleby ahnteh-
    nat folio 33

Till dett hemman ähr muhlebet tarfweskog
till nödtorften fiskewatn litet
Grundh sand giordh så mycket her finnes
och lider altidh skada af kiöldh.

5   Hårdwals engh
6   Sanck måssigh ängh