V4a:36

Notarum Explicatio

A   Hästenähs ähr bodelandh till Joen Joensson
    i Spångmyra och ähr vtsäde och höö weedh hans
    bohleby infördt och Noterat folio 2

Till detta bodelandh ähr muhlebet, tarfwe-
skogh, qwarneställ och fiskewatn
till nödtorften

Denna ägor taga vndertiden någonn
skada af kiölldh.

2   Grun sangiordh
3   San giordh
4   Hårdwals ängh
5   Sanck ängh.


(Karttext:)

Norredeelenn

Scala ulnarum