V4a:37-38

Notarum Explicatio

A    Afwehollm

2   Ähr bodelandh till Oluf Pedersson i Öster-
    lida hwilckes höö och vtssäde ähr weedh
    hans egen bohleby Noterat folio 27

3   Lars Perssonn Skatt 5 : 2   Vtsäde 2 tunnor höö 13 Lass
    Bodelandh i Södredahla Vtsäde 3/4 tunna höö 12 Lass   
    folio 72
    i Sweddenn Vtsäde 3/8 tunna höö 10 ½ Lass folio 35 
    i Flässme    höö 4 ½ Lass  folio 56
    i Nywallenn   höö 1 Lass folio 52
                            Summa Åcker 3 1/8 tunna
                                        Engh 41 Lass

4   Jacob Erichssonn Skatt 4 : 21 penningh
    Vtsäde 2 1/4 tunna     höö 16 Lass
    Bodelandh i Södredaala Vtsäde 7/8 tunna höö 10 Lass folio 72
    i Mällanänge Vtsäde 1/4 tunna höö 3 Lass folio 6
    i Nywallenn   höö 1 Lass folio 52
                         Summa Åcker 3 3/8 tunna
                               Änge 30 Lass

5    Per Öndessonn Skatt 8 : 12  Vtsäde 2 ½ tunna hö 20 Lass
    Bodelandh i Söderdaahla Vtsäde 1/4 tunna  hö 5 Lass
    folio   72
    i Yteränge Vtsäde 3 1/4 tunna höö 7 Lass  folio 4
    i Wessmyreängen höö 1 Lass folio 11
    i Nywallenn [höö]  höö 1 Lass folio 52
    J Låkett, i Yterängie höö   3 Lass folio 4
                      Summa Åcker 6 tunnor
                                  Ängh 40 Lass

6   Nils Pedersson Skatt 4 öre höö vtsäde 2 tunnor + 23 Lass1
    Bodelandh i Södredahla vtsäde 5/8 tunna höö 16 Lass folio 72
    i Flässma   höö   3 Lass folio    56
                      Summa Åcker 2 3/8 tunna
                                     Ängh 42 Lass

7   Lars Joensson Skatt 4 : 6     Vtsäde 2 tunnor hö 18 Lass
    Bodelandh i Södredaala Vtsäde 3/8 tunna hö 7 Lass folio 72
    af engen vthij Millanenge
    byen höö 1 lass folio 5
                                  Summa Åcker 2 3/8 tunna
                                              Engh   26 Lass

Till denne by ahr2 godh muhlebeet
tarfweskogh och fiskewatn, godh
swartmylla så mycket åckerland
her finnes och lider vndertidenn
skada af kiölldh

8   Hårdwals ängh
9   Tofwigh sanck och måssigh ängh


(Karttext:)

Norredeelenn
Swåga ellfh

Scala ulnarum
  


1 Troligen felskrivet, höö skrivet före utsäde.
D.v.s. ähr.