V4a:4

Notarum Explicatio

A  Yteränga byen

B    Ähr bodelandh till Per Öndessonn
    i Afweholm    folio 38
    hwilckes höö och vtssäde ähr weedh
    bohlebyenn Noterade folio 38

C    Påffwell Erichsson       Skatt 10 öre  4 thr
    Vtssäde   3 ½   tunna   höö 11 lass
    Bodelandh i Moolyckia folio 41
    Vtssäde   1 tunna   höö  13 lass
   
J Skallemyrewallen höö till    2 lass
    folio                  52
    J Sebbarewallen höö till        4 lass                
    folio                  55
                     Summa Åcker 4 ½ tunna
                                  Engh   30 lass

D    Oluff Nilssonn Skatt  7 öre
    Vtssäde    2 3/8 tunna   höö  5 lass
    Bodelandh i Brickan folio 30
    Vtssäde  1 5/8 tunna   höö 14 lass
   
Jtem bodelandh i Österlida folio 27
    Vtssäde   1 1/8 tunna   höö 7 lass
    Vtänge i Tiärna höö till    2 lass
    folio               13
    J Gohlssmyra höö    1 lass    folio 28
                   Summa Åcker   5 1/8 tunnor
                                Engh     29 lass

E   Matz Joensson Skatt 7 öre 15 thr
    Vtssäde   2 tunnor höö 7 lass
    Bodelandh i Stråssiö folio 63
    Vtssäde   1 ½ tunna höö 32 lass
    J Tiernängen höö   3 lass
    folio               14
                   Summa Åcker 3 ½ tunna
                                 Engh 42 lass

F   Ängfiäll lyder till
    prästebordet och ähr höö
    dersammestedes infordt
    folio         10

G   Lyder till Spångmyra
    och ähr hööt dersammestedes
    infördt folio   2

H   Swartmylla
I   Leerblandat jordh
K   Grundh leerjordh
L   Hårdwalss engh
M   Sanck och måssig engh

Desse bönder här i Ytreänge
hafwa inte muhlebet
tarfweskogh eller fiske-
watn her med sielffwee
bohlebyenn Vthann weedh
sine bodelandh anderstedes
belägne ther thee och åker
och engh haffwa.

J denne engh sub littera G
äge vnderschreffne bönder
Matss Erson i Spångmyra
höö                     3 lass
Åker                  1/4 tunna
Jon Person ibidem    3 lass
Per Olsson ibidem   4 lass
Öndhe Ersson ibidem    1 ½ lass
Larss Ericksson i Norre-
engie höö                  1 ½ lass
Åker                        1/8 tunna
Per Öndesson i Affwehålm
höö                     3 lass


(Karttext:)

Rångsiöö

Scala ulnarum