V4a:40

Notarum Explicatio

1   Siärås ähr bodeland till

2   Michell Larssonn i Mellanänge folio   6
3   Erich Nilssonn i Wästanssiöö   folio 21
4   Erich Jonsson i Wedmyra   folio 3
    Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres egne bohlebyer
    infördt och Noterat

    Grundh leerjordh så mycket her finnes och lider
    essomoftast skada af kiölldh

5   Hårdwals ängh
6   Tofwigh och måssigh ängh

Till detta bodelandh ähr godh mule-
beet, tarfweskogh och fiskewatn


(Karttext:)

Siäråhs siöönn

Scala ulnarum