V4a:41-42

Notarum Explicatio

1   Moolycka ähr bodelandh till   6 gårdar
3   Joenn Perssonn i Spångmyra   folio 1
4   Päfwell Erssonn i Yterängia   folio 4
5   Lars Larssonn i Mellanbyenn folio 9
6   Önde Joenssonn i Norreänga   folio 7
7   Mårthenn Pederssonn i Mellanäge1 folio 6
8   Mårthenn Joensson i Näppinge folio 9
    hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres
    egne bohlebyer infördh och Noterat

Denna byes ägor lida vndertiden
stoor skada af kiölldh

Till denna hemman ähr godh
muhlebet fiske[ske]watn tarfweskog
och qwarneställe

9   Grund sandjordh
10   Grundh leer giord
11   Hårdwals ängh
12    Sanck starrängh
13    Tofwigh och måssigh ängh


(Karttext:)

Norredeelenn

Scala ulnarum


1 D.v.s. Mellanänge.