V4a:43

Notarum Explicatio

1   Länssiöö lyder till

2   Jöns Larssonn i Stranängh
    i Dilssboo sochnn
    Vtssäde    ½ tunna     höö 4 Lass

3  Jon Pederssonn i Näässby
     i Dilssboo sochnn
    Vtssäde    ½ tunna     höö 3 Lass

4   Erich Nilssonn i Wästanssiöö
    i Biöråcker sochnn
Hwilckes höö och vthssädhe
ähr weedh hans egen bohle-
by infördt och Noterat
folio         21

5   Oluf Pederssonn Dufwe-
    näss i Dillssboo sochnn
    Vtssäde 3/8   höö   5 Lass

6   Sakries Biörssonn i
    Dufwenääs i Dillssbo
    sochnn Vtsäde 3/4 tunna  höö 6 Lass

Till desse bodelandh ähr godh
muhlebeet tarfweskogh
litet fiskewatn

Hårdwals och grundh
sandjordh så mycket her
finnes och lider vnder
tiden stoor skada aff
kiölldh


(Karttext:)

Länssiöö