V4a:47

Notarum Explicatio

1   Jämma ähr bodelandh till

2   Larss Larssonn i Mellanbyenn
    folio            9

3   Oluff Pederssonn ibidem
    folio            9

    Hwilckes höö och vtssäde ähr
    weedh deres egne bohlebyer
    infördt och Noterat

    Till detta bodelandh ähr godh
    muhlebet tarfweskog fiske-
    watn och qwarneställe

    Till detta bodelandh ähr
    grundh leerjordh, och
    lider åhrligenn stoor
    skada aff kiölldh

4   Hårdwals ängh
5   Sanck ängh
6   Desse twänne ängiar
    ligga öde och duga till at
    opbrucka igenn


(Karttext:)

Gimma siöönn
Giämma siöön