V4a:48

Notarum Explicatio

1   Söderhafra ähr bodelandh till
2   Oluf Joenssonn i Näppinge folio   9
    hwilckes höö och vtssäde ähr weedh hans egenn
    bohleby infördt och Noterat:

    Grundh sanjord så mycket her finnes
    och lider åhrligenn stoor skada af kiölldh

    Till detta bodelandh ähr godh muhlebeet
    och tarfweskogh

3   Hårdwals ängh
4   Tofwigh och måssig ängh


(Karttext:)

Scala ulnärum