V4a:49-50

Notarum Explicatio

1   Tomptssiöö lyder till

2   Oluff Larssonn i Bärga folio   8
3   Wäster Oluf Joenssonn i Spångmyra
    folio         1
4   Lars Erichssonn i Norreängia
    folio         7
5   Joenn Claessonn i Spångmyra
    folio      2
6   Joenn Erichssonn i Bärga folio 8
7   Per Hemmingssonn ibidem folio 8
    Per Joenssonn i Spångmyra folio   1
    Hwilckes höö och vthssäde ähr weedh
    deres egne bohlebyer infördt och
    Noterat

    Desse eftershrefne äga allenast
    ängiar här i Tomptssiöö ägor

8   Öster Oluf Jonsson i Spångmyra
    folio       2
9   Joenn Joenssonn ibidem folio 2
10 Biörnn Andersson i Westanssiöö
    folio      21

Hwilces höö ähr weedh deres
egne bohlebyar Noterat

Grundh lerjordh så myckett
her finnes och lijder åhrligen
stoor skada af kiölldh

Till denne byen ähr godh mulebet
Tarfweskogh qwarneställe, litet
fiskewatn

12 Hardwals ängh
13 Tofwigh och måssigh äng
14 Sank och starrig ängh


(Karttext:)

Tomptessiöö

Scala ulnarum