V4a:51

Notarum Explicatio

1   Fänssmyra ähr bode
    landh till

2   Öster Oluf Joenssonn
    i Spångmyra folio 2
3   Wäster Oluf Joensson
    ibidem folio 2
4  Joenn Claessonn ibidem
    folio   2
5   Lars Påfwellssonn
    i Spångmyra folio 2
6   Oluff Månsson ibidem
    folio   1
7   Per Oluffsson ibidem
    folio   1
8   Per Joenssonn ibidem
    folio   1
9   Giörann Anderssonn
    i Westänssiöö1 folio 21

Hwilckes höö och vtssäde ähr
weedh deres egne bohle-
byar Noterat

Till detta bodelandh
ähr godh muhlebeet och
tarfweskog

10 Grun lerjordh lider altid
    skada af kiölldh
11 Hårdwals engh
13 Tofwigh och måssigh
    ängh
12 Sank starrigh ängh


1 D.v.s. Westanssiöö.