V4a:52

Notarum Explicatio

A   Nywallenn ähr beteskogh till
    Jacob Erichson i Affweholm folio 38
    Lars Perssonn i Affweholm folio 38
    Per Öndesson ibidem    folio 38
    Erich Oluffsson i Tiärna folio 14
    Oluf Nilssonn i Österlida folio 27
    Anders Perssonn i Westanssiöö folio 21
    Hwilckes höö ähr weedh deras egne
    bohlebyar infördt och Noterat

Till denne fäboodhar ähr godh
muhlebeet tarfweskog och rydningz
landh, och ähr hårdwals ängh
så mycket her finnes.

B  Skalmyrewallenn ähr betes
    skogh till
    Mårthenn Joenssonn i Näppinge
    folio      9
    Joenn Pederssonn i Spångmyra
    folio      1
    Önde Joensson i Norreänga
    folio      7
    Påfwell Ersson i Yteränga
    folio      4

Hwilckes höö ähr weedh deres egne
bohlebyar ahntechtnat
Till denne fäboodhar ähr godh
muhlebet tarfweskogh och rydningz
landh och ähr hårdwalsängh så
mycket her finnes


(Karttext:)

Scala ulnarum