V4a:53-54

Notarum Explicatio

1   Ellffwe ähr bodelandh till

2   Larss Erichssonn i Norreänge
    folio      7
3   Påfwell Larssonn Ängia i
    Dilssboo soch Vtsäde ½ tunna höö 8 Lass
4   Lars Pålssonn i Spångmyra
    folio    2
5   Per Erssonn ibidem folio   2
6   Carll Erssonn i Moora i Dillssbo
    sochn Vtsäde 5/8 tunna höö 11 Lass
7   Erich Erssonn i Fiälssäter J
    Dilssbo sochn
    Vtsäde    ½ tunna höö   7 Lass

Dee bönderz höö och vtssäde som
boo i Biöråcker sochn ähr weed
deres egne bohlebyar Noterat

8   Grundh leer jordh
9   Grun san jordh
10   Hårdwals ängh
11 Tofwigh och måssig ängh

(Text sid 54:)
Till detta bodelandh ähr godh muhlebeet
tarfweskogh rydningzlandh och qwarne
ställe litett fiskewatnn

Tänna byes ängor lida åhrligenn
stoor skada aff kiölldh


(Karttext:)

Elffwesiöönn

Scala ulnarum