V4a:55

Notarum Explicatio

1   Sebbarewallenn ähr
    betes skogh till
2   Lars Erssonn i Wästanssiö
    folio      21
3   Per Nilsson i Wästerlida
    folio      26
4   Oluf Andersson ibidem
    folio      26
5   Matz Olsson ibidem
    folio      26
6   Wäster Oluf Joenssonn
    i Spångmyra folio 2
7   Påll Erssonn i Yter
    änga folio 4
8   Anders Olufssonn
    i Kyrckiebyen folio 10
9   Joenn Ersson i Bärga
    folio      8
    Oluf Pärson i Kyrckiobyn folio 10

Hwilckes höö ähr
weedh deras egne
bolebyar optächnat

Till detta bodelandh
T1 är godh muhlebeet
tarfweskog och röd-
ningzlandh

10  Hårdwals ängh 19 ½ lass

11   Hällåssenn ähr betesmark
    till
12   Tomas Månsson i Tåesgården
    folio       10
13  Anders Töressonn i Wäster
    lida folio   21
14  Matz Olufssonn ibidem folio 26

Till denna fäboodhar
ähr godh muhlebeet tarfwe-
skogh och rödningzlandh

15 Hårdwals ängh


1 T , ett oavslutat ord?