V4a:57-58

Notarum Explicatio

1   Norrehafra lyder till
2   Erich Pederssonn i Spångmyra folio 2
3   Anders Pedersson i Tåesgården
    folio      10
4   Erich Andersson i Råssla i Dilsboo
    Vtsäde 1 1/8 tunna höö   12 Las

5   Per Erssonn i Norreänga
    folio      7

Hwilckes höö hööh1 vtssäde ähr
weedh deres egne bohlebyar
Noterat

Till detta bodelandh ähr godh muhlebeet
tarfweskoogh och qwarnestallenn litet
fiskiewatnn

Grundh leerjordh så mycket her finnes och
lider åhrligenn stoor skada af kiölldh

6   Hårdwals ängh
7   Tofwigh och måssigh ängh
8   Sanck starrigh ängh


(Karttext:)

Haffra siöönn

Scala ulnarum1 Troligen en ihopskrivning av höö samt och