V4a:59

Notarum Explicatio

Stråsiöö Engh

1   Lyder vnder Söderhafra folio   48
    och specificerat hooss Oluf Joensson    i Näppinge folio 9
2   Lyder vnder Norrehafra    folio 57

Skarph hårdwals ängh så mycket
her finnes och lider åhrligenn
stoor skada af Elfwenn

3   Lyder till Per Joenssonn i Wäster
    Strååssiöö folio   62
4   Per Joenssonn i Österstrååssiöö
    folio   63


(Karttext:)

Swåga Ellfh