V4a:60

Notarum Explicatio

1   Österstrååssiöö
2   Erich Olufssonn Skatt    7 öre 6 thr
    Vtssäde   2 1/4 tunna höö 20 las
    J Tiärna vtsäde ½ tunna höö 2 Lass
    folio        14
                      Summa Åker   2 3/4 tunna
                                    Äng 22 Lass

3   Ähr bodelandh Lars Olufssonn
    Tiärna folio   14
    Hwilkes höö och vtssäde ähr weedh
    hans egenn bohleby infördt

Till detta bodelandh ähr godh
muhlebeet och tarfweskogh

Grundh sandblandat jordh så mycket
her finnes och lider åhrligen stoor
skada af kiölldh

4   Hårdwals engh
5   Sanck starrigh engh
6   Tofwigh och måssigh ängh
7   Denna ängiar lyda Öster och Wästerstrååssiöö
    till

(Text på kartbilden:)
Scala ulnarum