V4a:61-62

Notarum Explicatio

1   Wästrestrååssiöö

2   Lars Joenssonn Skatt 2 : 12   Vtsäde 3 1/4 tunna hö 20 Lass
                   Summa Åcker    3 1/4 tunna
                                  Engh 20 Lass

3    Ähr bodelandh till Per Joenssonn i
    Wästanssiöö folio   21

4   Per Erichssonn Skatt 2 öre 18 thr
    Vtsäde 2 3/4 tunna höö 24 Lass
                   Summa   Åker 2 3/4 tunna
                                  Höö 24 Lass 

5   Erich Olufssonn i Österste gården j
    Strååssiöö. Hwilckes höö och vtssäde
    ähr dersammestädes infördt folio   60

6   Ähr bodelandh till
    Johann Joensson j Gärde
    folio      7

7   Matz Olufssonn i Westerlida
    folio      26

Hwilckes höö och vtssäde ähr
weedh deres egne bohlebyar
infördt och Noterat

Till detta bodelandh ähr godh
muhlebet tarfweskogh och
qwarneställe

Till detta bodelandh ähr grundh
sanjordh så mycket her finnes och
lider åhrligen skada af kiöldh

8   Hårdwals ängh
9   Sanck måssigh ängh

10 Ähr bodelandh till Nils
    Perssonn j Giärde folio 7
    Hwilckes höö och vtssäde
    åhr weedh hans egen bohleby
    noterat

11   Per Jansson   folio 59
    Skriffwin i Giärde folio 7


(Karttext:)

Strååssiöö
Swåga Ellf

Scala ulnarum