V4a:63

Notarum Explicatio

1   Österstrååssiöö ähr bodelandh
    till

2   Joenn Persson i Westerlida
    folio      26

3   Daniell Erssonn Skatt 5 : 19 thr
    Vtssäde 1 3/4 tunna   höö  10 Lass
                Summa Åcker 1 3/4 tunna
                              höö  10

4   Påfwell Jacobssonn
    i Mellanänge   folio  6

5   Oluf Månssonn i
    Spångmyra folio 1
6   Påfwell Erichssonn
    i Kyrckebyenn folio 10
7   Matz Joenssonn i
    Ytheränge folio 4
8   Per Joenssonn i Giärde
    folio 7
9   Lars Pederssonn i Tåes-
    gården folio 9
10   Per Jonsson    folio 63
    skriffwin i Giärde folio 7

Hwilckes höö
och vtssäde ähr
weedh deres egne
bohlebyer infördt
och Noterat folio 10

Till detta bodeland
är godh muhlebet
tarfweskogh och
qwarneställe

Grundh sandh jordh
så mycket her fins
och lider åhrligenn
stoor skada af kiölldh

10   Hårdwals engh
11   Sanck starrängh


(Karttext:)

Stråssiöö