V4a:64

Notarum Explicatio

1   Alssiöö ähr bodelandh till

2   Önde Olufssonn i Swediebooda
    folio   33
3   Anders Jöenssonn i Tiärna
    folio   14
4   Lars Perssonn ibidem folio 14
5   Joenn Perssonn Swediebooda folio 33
6    Erich Larsson i Spangmyra1
    folio        2 
7    Lars Påfwlonn i Näppinge
     folio        9

Till detta bodelandh ähr god
muhlebet tarfweskogh
fiskewatn och qwarne
ställe

Grundh groff sand jordh
så mycket her finnes och
lider åhrligenn stoor
skada aff kiölldh

Hårdwals engh så mycket
her finnes weedh byenn


(Karttext:)


Sanck starr ängh
Sanck starängh
Alssiöö

Scala ulnarum1 D.v.s. Spångmyra.