V4a:65-66

Notarum Explicatio

1   Biörssarff ähr bodelandh till

2   Jahann Joenssonn i Giärde folio   7
3   Erich Joensson i Edzänge i Dilssboo sochn
    Vtsäde 3/4 tunna höö 10 Lass
4   Oluf Larssonn i Wästanssiöö
    folio      21
5   Anders Olufssonn i Wästerlida
    folio      26
6   Joenn Joenssonn i Spångmyra
    folio      2
7   Hustru Ingridh i Edzänge i Dilssbo
    sochn Vtssäde 3/4 tunna höö 11 Lass
8   Jacob Olssonn i Gierde folio 7
9   Swenn Joensson ibidem folio 7
10   Oluf Anderssonn i Åkra i
    Dillssboo sochn Vtsäde ½ tunna höö 2 Lass
11   Hustru Margreta i Näppinge
    folio      9
    Nils Pedersson i Gierde   folio   7
    Hwilckes höö vtssäde ähr weed
    deres egne bohlebyer infördt
    och Noterat folio   7

Till detta bodelandh ähr godh
muhlebet tarfweskogh
fiskewatn och qwarne
ställe.

Grundh groff sand jordh
så mycket her finnes och
lider altidh stoor skada aff
kiöldh

Skärph hårdwals ängh
så mycket her finnes

Den ängenn som älfwen
löper igenn tager åhrligenn
skada af henne


(Karttext:)

Scala ulnarum