V4a:67

Notarum Explicatio

1   Lyder till
2    Erich Joenssonn i Edzangh1
     i Dilssboo sochn
3   Hustru Ingridh ibidem
4   Swänn Joenssonn i Järde folio 7
5   Hustru Margreta i Näppinge
    folio      9

Hwilcket höö ähr tillick medh
dett andra som ähr fallet her
i Biörssarf ägor infördt vthi
bohlebyenn

6   Hårdwals engh
7   Sanck starr engh


1 D.v.s. Edzängh.