V4a:69-70

Notarum Explicatio

1   Ängebooda ähr bodelandh till

2  Lars Perssonn i Tåes Gärdenn1 folio 9
3   Hans Joenssonn i Swediebooda folio 33
4   Tommes Månssonn i Tåes Gården folio 9
5   Joenn Anderssonn i Berga folio 8
6   Lars Perssonn i Kyrckiebyenn folio 10
7   Påfwell Olufssonn ibidem folio 10
8   Påfwell Erichssonn ibidem folio 10
    Nils Pederssonn i Gierde   folio   7
    Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres
    egne bohlebyar infördt och Noterat.

    Till detta bodelandh ähr godh muhlebeet
    och tarfweskogh

    Grundh sand jordh så mycket her finnes
    och lider stoor skada af kiölldh

    Hårdwals ängh så mycket her finnes
    och lider åhrligenn skada af älfwen


(Karttext:)

Swåga ällff

Scala ulnarum

1   D.v.s. Tåes Gårdenn.