V4a:72

Notarum Explicatio

1   Södredahla ähr bodelandh
    till
2   Lars Joenssonn i Afweholm
    folio      38
3   Lars Pederssonn ibidem
    folio      38
4   Per Öndessonn ibidem   38
5   Jacob Erichssonn ibidem   38
6   Nilss Perssonn ibidem   38
7   Erich Olufssonn i Tiärna
    folio      13
8   Per Perssonn ibidem folio 13
9   Anders Perssonn i Wästan-
    ssiöö folio   21
12   Oluf Perssonn i Kyrckiebyenn
    folio   9

Hwilckes höö och vtssäde
ähr weedh deres egne
bohlebyer Noterat

Till detta bodelandh
ähr godh muhlebeet och
tarfweskogh

Grundh leer jordh så
mycket her finnes
och lider altidh skada
af kiöldh

13  Thänna änga lyda
    vnder Söderdahla folio <...>

10   Hårdwals ängh
11   Sanck ängh


(Karttext:)

Swåga älff

Scala ulnarum