V4a:73 -74

Notarum Explicatio

1   Norredala ähr bodelandh till Jon Larson
    i Wästanssiö   folio 21
2   Hans Joenssonn i Näppinge   folio 9
3   Erich Anderssonn i Tiärna folio 13
4   Anders Jönssonn ibidem folio 13
5   Hustru Margreta i Näppinge folio 9
6   Anders Perssonn i Mellanänge folio 6
7   Jngemar Henninngsson i Kyrkeby folio 10
8   Anders Pedersson i Wästanssiöö folio 21
9   Anders Olufssonn i Kyrckiebyn folio 10
10   Joenn Erichssonn i Näppinge folio 9
11   Lars Erichssonn i Wästanssiö folio 21
12   Per Joenssonn i Mellan byen folio 9
13   Hans Olufssonn i Swedieboda folio 34
14    Per Månsson ibidem    folio 34
15    Hans Joenssonn ibidem    folio 34
16    Jacob Olufssonn i Giärde folio 7
    Hwilckes höö och vtssädhe ähr
    weedh deres egne bohlebyar
    infördt och Noterat

    Grundh leer jordh så myckett
    her finnes och lider vnder-
    tidenn stoor skada af kölldh

    Till detta bodelandh ähr godh
    muhlebet och tarfweskogh

17   Hårdwals ängh
18   Sanck och måssigh ängh


(Karttext:)

Swåga ällff

Scala ulnarum