V4a:8

Notarum Explicatio

A   Bärga byn

B    Joenn Erichssonn skatt      5 öre   6 thr
    Vtssäde         2 ½ tunna    höö 12 Lass
    Bodelandh i Tomptesiöö  folio  50 Vtsäde 1 ½   hö 13 Lass
  
J Sebberewallen höö till 1 ½  Lass   folio    55
   J Tiärna    höö till    1 ½ Lass folio 14
    J Wissmyra täckten
    Vthsäde    ½ tunna
                            Summa    Åker 4 3/4 tunna     
                                            Engh 28 Lass 
 
C   Per Hemmig▀on skatt     6 öre    2 thr
    Vtssäde          3 tunnor    höö 24 Lass
    Bodelandh i Tomptssiö folio 50 Vtsäde   2 tunnor  höö 24 Las
 
  J Tiärna höö   1 Lass   folio 12
    J Hareboängen höö 1 Lass       folio 11
    J Änges Ämbne höö   2 Lass    folio 12
    J Wissmyr tächten   Vtsäde 3/4
                            Summa    Åcker 5 3/4 tunna     
                                            Ängh 52 Lass 

D    Per Erichsson Skat        6 öre     2 thr
    Vtssäde         3 tunnor    höö 8 Lass
    Bodelandh i Frissboda           folio  46  Vtsäde  1 ½ tunna  hö 18 Lass
 
  J Tiärna åcker til 5/8 tunna   folio 14
    J Rolfängen höö    12 Lass    folio   11  
                            Summa    Åcker 5 1/8 tunna     
                                            Engh 38 Lass  

E   Joenn Andersson   skatt    4 öre   16 thr
    Vtssäde         2 tunnor    höö 11 Lass
    Bodelandh i Ängeboda folio  69 Vtsäde   1 3/8 tunna  höö 11 Lass
 
  J Tiärnängenn höö  1 ½  Lass   folio 14
    J Råssleängen   höö   2 ½ Lass    folio 11
                                Summa   Åcker 3 3/8 tunna     
                                             Ängh 26 Lass  

F   Oluff Larssonn skatt      5 öre    20 thr
    Vtssäde         2 tunnor    höö 10 Lass
    Bodelandh i Tomptssiöö  folio 50  Vtsäde ½ tunna   höö 14 Lass
 
  J Wäster Ramssiöö     höö   2 Las   folio 19
    J Råsslängen höö 1 ½ Lass   
                            Summa    Åcker 2 ½ tunna     
                                            Ängh 26 Lass  

Denna vtbyas bönder äga ängh här i Bärga
ägor
Oluf Perdersson i Mällanänge folio   6
Mårthen Pedersson ibidem               -
Påfwell Jaiobsson ibidem                  -
Per Joensson i Mellanbyen   folio    10
Lars Pedersson i Kyrkiebyen folio   10
Tomas Månsson  Tåessgården folio  10
Per Joensson i Giärde folio                7
Erich Olufsson i Tiärna folio               14
Joen Erichsson i Näppinge folio        10
hwilckes höö och vtsäde ähr wed deres egne bolebyar infördh

(Nere till vänster inom ram:)
Till denne byen ähr muhlebet
Tarfweskogh nödigh fiskewatn
intett

(Nere till höger inom ram:)
G   Sand Jordh
H   Grund leer Jordh
I    Hårdwalsing1
K   Sanck ängh


(Karttext:)

Bärga siööeen

Scala ulnarum


1 D.v.s. Hårdwalsäng.