V4a:9-10

Notarum Explicatio

A   Näppinge Byen   7 Gårdar

B    Hans Joensson   skatt   6 öre   14 thr   Vtssäde    2 1/8 tunna   hö 4 lass
    Bodelandh i Norredala vtssäde   1 7/8 tunna höö   26 lass folio 73
    J Wessmyreängen höö   7 lass    folio 11  
                                           Summa Åcker    4 tunna
                                                       Engh      37 Lass

C   Mårthen Joensson skat   6 öre    18 thr   Vtssäde 1 ½ tunna höö 1 lass
    Bodelandh i  Moolycka    vtssäde   2  tunnor  höö 17 lass  folio 42
    J Frijssboda vtssäde    5/8 tunnor  höö 14 lass folio 45
    J Skallmyrewallen  höö  2  lass    folio 52
                                           Summa   Åcker 4 1/8 tunna
                                                          Engh 34 Lass

D   Oluff Joensson   skatt 8 - 17   Vtssede    4 tunnor   höö 14  lass
    Bodelandh i Söderhafra  vtssäde 2 tunnor  höö 22 lass  folio  48
    J  Spåmyra1åcker 3/4 tunna     folio 2
    J Norreänga vtssäde 1 tunna    folio 7
    J Strååssiöö engh höö 4 lass        folio 59
    J Wissmyreängen höö  3  lass    folio 11
    J Tiärnängenn höö 5 Lass   folio 14
                      Summa   Åcker    7 3/4 tunna
                                     Engh     48 Lass

E    Erich Joensson skat  5 öre  5 penningar   Vtsäde    2 ½ tunna   Äng 3 lass
    Bodelandh i Frijssboda vtsäde 1 3/8 tunna  höö 28 Lass folio 46
    J Tiärna Ängh höö 1 Lass    folio 14
    J Ängz Ämbne höö 1 Lass    folio 12
    J Mellanängie Vtsäde 1/8 tunnor höö ½ lass
                                  Summa    Åcker 4 tunna
                                                 Engh  33 ½ Lass

F    Lars Påfwellsson skatt   6-  18 -   Vtsäde   1 tunna   höö 1 lass
    Bodelandh i Norredaala  vtsäde 2 3/4 tunna  höö 38 lass folio 75
    J Alssiöö vtsäde ½ tunna höö 8 lass    folio 64
                                  Summa    Åcker 4 1/4 tunna
                                                 Engh  47 Lass

G   Joen Erichsson    Skatt  7 öre   9 -   Vtsäde  2 ½ tunna   höö 4 lass
    Bodelandh i Norredala Vtsäde 1 3/4 tunna  höö 37 lass folio 73
    J Mällanänga Vtsäde 3/8 tunna höö 1 Lass   folio 6
    J Wästansiöö höö till 2 lass    folio 21
    J Bärga Ängh höö   1 Lass    folio 8
    J Tiärna höö ½ Lass folio 14
                                  Summa    Åcker 4 5/8 tunna
                                                 Ängh 45 ½ Lass

H   Hustru Margreta Skatt   7 öre 2 :  Vtssäde 2 tunnor höö 4 Lass
    Bodelandh i Nörredaala vtsäde 2 3/8 tunna höö 26 Lass folio 73
    J Biörssarf Vtssäde   1/4 tunna höö 8 Lass folio 66
                               Summa Åcker 4 5/8 tunna
                                     Ängh 38 Lass

I   Mällanbyen

K   Per Jonssonn Skatt 12 öre 18.   Vtssäde 9 tunnor höö 5 Lass
    Bodelandh i Norredaala Vtsäde 1 5/8 tunna höö 33 Lass folio 73
    J Bärga  ängh      hö 1 lass    folio 8
    J Mällänänge   höö 2 Lass folio 6
    J Wästansiöö   höö  7 Lass folio 21
En vthäng i Moo om 4 lass
inräknatt i summan
                               Summa Åcker 6 5/8 tunna
                                           Ängh   52 Lass

L   Hustru Sigriedh Skatt 4 öre 7 penningar Vtsäde 5/8 tunna höö 1 Lass
    Bodelandh i Frijssbooda Vtssäde 2 3/8 tunna   höö 30 Lass folio 45
                                  Summa    Åcker 3 tunnor
                                                 Ängh 30 Lass

M   Påfwell Olufsson Skatt   4 - 12   Vtsäde ½ tunna höö 1 Lass
    Bodelandh i Frijssbooda Vtsäde   2 3/4 tunna   höö 30 Lass folio 45
                               Summa    Åcker 3 1/4 tunna
                                               höö 31 Lass

N   Oluff Pedersson Skatt    8 -    8-  Vtssäde 3 ½ tunnor    höö 14 Lass
    Bodelandh i Jämma   Vtsäde 5/8 tunna höö 12 Lass folio     47
    Vtiord i Thierna Ängh höö till   10 Lass folio 14
    J Hareboo engen    höö till   1 Lass folio   11
                                  Summa Åcker 4 1/8 tunna
                                              höö   37 Lass

O   Lars Larssonn   Skatt    16 - 18 -   Vtsäde 3 ½ tunna  höö   3 Lass
    Bodelandh i Molycka Vtsäde 2 3/8 tunna   höö 22 Lass folio 42
    J Jämma höö   9 Lass Åcker 1/4    folio 47
    J Wästansiöö höö   1 Lass       folio 21
                            Summa    Åcker 6 1/8 tunna
                                        Engh   35 Lass

P   Tåes Gården

Q   Lars Perssonn Skatt 7-   2-   Vtsäde 2 ½ tunna  höö 5 Lass
    Bodelandh i Ängebooda Vtsäde 1 ½ tunna   höö 16 Lass folio 69
    J Strååssiöö Vtsäde 1 tunna   höö 10 Lass folio 63
    J Tiernängen höö   5 Lass     folio 14
                            Summa   Åcker 5 tunna
                                           Ängh  36 Lass

R   Anders Pedersson Skatt 6 öre 2 -    Vtsäde 2 ½ tunna   höö 6 Lass
     Bodelandh i Norrehafra Vtsäde 7/8 tunna höö 17 Lass folio 58
     J Tiärna ängh höö 4 Lass    folio 14
    J Hareboo ängh höö   1 Lass    folio 11
                            Summa   Åcker 3 3/8 tunna
                                           Ängh 28 Lass

S   Tomas Månssonn Skatt    5 öre    Vtsäde 2 ½ tunna   höö 5 Lass
    Bodelandh i Ängebooda Vtsäde 1 5/8 tunna höö 28 folio 69
    J Wästansiöö höö Swåg-engen   2 Lass folio 20
    J Wessmyre ängh   höö   4 Lass    folio 11
    J Hällåssen höö   2 Lass    folio 55
    J Bärga 1 lass folio 8
                                        Summa Åcker 4 1/8 tunna
                                                    Ängh 42 Lass 
   
T   Kyrkiebyen

W   Oluff Pedersson Skatt 4-   10-   Vtsäde 3 tunna höö 8 Lass
    Bodelandh i Södredääla2 vtsäde 3/8 tunna höö 15 Lass    folio 72
    J Sibberewallen höö   2 Lass    folio 55
    J Wessmyreängen höö   3 Lass    folio 11
                         Summa Åcker 3 3/8 tunna
                                        Engh  28 Lass

(Text sidan 10:)
U   Anderss Olufssonn Skatt    6 öre 14 penningar
    Vtssäde   1 ½ tunna    höö 3 Lass
    Bodelandh i Norredala Vtsäde 1 3/4 tunna    höö 24
    folio                     73
    J Sibberewallen höö   2 Lass folio 55
    J Tierna Vtsäde 1/4 tunna höö 3 Lass folio 14
    J Wissmyreangen höö   2 Lass folio 11
    (texten överstruken på denna rad)
                            Summa Åcker 3 ½ tunna
                                         Engh 34 Lass

X   Jngemar Henningsson Skatt    8 öre 19 penningar
    Vtssädhe   2 tunnor  höö    4 Lass
     Bodelandh i Norredaala Vtsäde 2 5/8 tunna höö 32 Lass
    folio 73
    J Wästanssiöö i Bölängen höö   4 Lass folio 21
    J Flässme höö   1 Lass folio 56
                                    Summa Åcker 4 5/8 tunna
                                                Engh 41 Lass

Y   Larss Perssonn Skatt   7 öre   2 penningar
    Vtssäde      2 1/4 tunna höö 9 lass
    Bodelandh i Angebooda3 Vtsäde 1 3/4 tunna höö 36 Lass
    folio                     69
    J Mållanänge Vtssäde 3/4 tunna höö   2 Lass folio 6
    J Wissmyreängenn höö till   10 Lass folio 11
    J Bärge höö 1 ½ lass folio 8
                                     Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                                 Ängh 58 Lass

Z   Påfwell Olufssonn Skatt 3 öre   12 thr
    Vtsede   3 tunnor   höö    8 Lass
    Bodelandh i Ängebooda Vtsäde 1 tunna hö 25 folio 69
    J Tiärnängenn höö   5 Lass folio14
    J Änghzämbne höö   3 Lass folio 12
    J Swågänge   höö 1 Lass folio 20
                    
Summa Åcker 4 Tunnor
                                Engh 42 Lass

X    Påfwell Erichssonn Skatt    12 öre
    Vtssäde        2 tunnor     höö  4 Lass
    Bodelandh i Angebooda Vtsäde 1 ½ tunna höö 16 lass folio 69
    J Österstrååssiöö vtsäde ½ tunna höö 12 Lass folio 63
    J Wäster Ramssiöö vtsäde ½ tunna höö 17 folio 19
    J Mällanänge Vtssäde ½ tunna   folio 6
    J Tiärnängen   höö 3 Lass folio 14
    J Wessmyreängen höö 3 Lass    folio 11
    Een engh Noterad med 5 folio 11 lass
                         Summa Åcker 5 tunnor
                                     Eng 56 Lass

(Okänd bomärkeslik littera)               Sochnestugunn
(Okänd bomärkesliknande littera)     Biuråkers sochne kyrka

(Okänd littera)  Prästegården  Vtsäde 3 ½ tunna hö 10 Lass
    J Yteränga höö     1 Lass folio 4
    J Hareboo ängenn höö 3 Lass folio 11
    J Wessmyreängenn höö 3 Lass folio 11
    J Tiärna    höö 4 Lass folio    12
                        Summa Åcker 3 ½
                                     Engh 21 Lass

Desse eftershrefne vtbyas bönder hafwa ägor
i desse ofwanbemelte byars åcker och ängh

    Erich Nilssonn i Wästansiöö  folio 21
    Peder Joenssonn ibidem    -
    Anders Pedersson ibidem    -
    Biörnn Andersson ibidem    -
    Joenn Larssonn ibidem    -
    Jöns Erichssonn i Moo folio    15
Hwilckes höö och vtssäde ähr weedh deres eghne
bohlebyar serdeles infördt och Noterat som
folium vtwijsser.

2 San Jordh
3 Grundh sand Jordh
4 Hårdwalss engh
5 Sanck måssigh engh 

Desse Öfwerbemelte bönder vthi Tåesgården
Kyrckebyen Mellanbyenn och Näppinghe,
hafwa weedh sielfwe bohlebyerne ingen mule-
bet heller tarfweskogh, vthann weed sine bode
landh annorstedes belägne der dee och åcker
engh hafwa men wedh ofwanbemelt byar
ähr fiskewatn till nödtörften4


(Karttext:)

Norredeelen

Scala ulnarum
                            

   
   


   
   

1 D.v.s. Spångmyra.
2 D.v.s. Södredaala.
3 D.v.s. Ängebooda.
4 D.v.s. nödtorften.